Affiliate - Hoa hồng cho người giới thiệuAffiliate
ElearningE-learning Đăng nhập

4 Bước viết tiêu đề hấp dẫn và thu hút khách hàng

Tiêu đề - headline - rất quan trọng, nó quyết định khách hàng có vào đọc bài viết của bạn hay không.

Bạn phải đăng nhập để xem bài học này.
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET