Affiliate - Hoa hồng cho người giới thiệuAffiliate
ElearningE-learning Đăng nhập

BONUS 1

Cuối bài bán hàng, bạn hãy nhắc lại các lợi ích, chính sách cam kết, bảo hành,.. và kêu gọi khách hàng hành động

Bạn phải đăng nhập để xem bài học này.
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET