Affiliate - Hoa hồng cho người giới thiệuAffiliate
ElearningE-learning Đăng nhập

Để khách hàng hành động ngay lập tức

Hoặc là khách hàng mua ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ, hãy hối thúc họ hành động bằng: Khan hiếm, Thời gian, Sợ hãi,..

Bạn phải đăng nhập để xem bài học này.
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET