Affiliate - Hoa hồng cho người giới thiệuAffiliate
ElearningE-learning Đăng nhập

Thiết kế trang web bán hàng

Trước khi viết bài bán hàng bạn cần xác định bố cục trang web, mục tiêu cụ thể, và bố cục từng phần của nội dung.

Bạn phải đăng nhập để xem bài học này.
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET