Affiliate - Hoa hồng cho người giới thiệuAffiliate
ElearningE-learning Đăng nhập

Vấn đề và giải pháp - sản phẩm dành cho tôi ?

Khách hàng không mua sản phẩm, mà họ mua giải pháp để giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Hãy chỉ cho khách hàng thấy vấn đề, từ đó đưa ra giải pháp.

Bạn phải đăng nhập để xem bài học này.
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET